HOY
01:30 PM
04:30 PM
manejo de personal
C.C.I.C.
10:00 AM
11:00 AM
reunión mbs honduras
C.C.I.C.
08:00 AM
09:00 AM
reunión bazar del sabado
C.C.I.C.
09:00 AM
12:00 PM
taller emprendedores i
C.C.I.C.
01:00 PM
04:30 PM
taller de inglés
C.C.I.C.
09:00 AM
11:00 AM
lanzamiento
Voces Vitales Honduras

MAÑANA
02:00 PM
07:00 PM
graduación
600 Personas
01:30 PM
04:30 PM
régimen de facturación
50 Personas
04:30 PM
05:30 PM
reunión comité mipyme
10 Personas